Thursday, 18 April 2013

Magpakailanman: The Nil Nodalo Story

Watch Magpakailanman: The Nil Nodalo Story on April 20- Saturday.

Paano kung ang ipinanganak na babae ay gustong maging tunay na lalaki? Kilalanin ang isang babae na nangarap na maging isang TRANSMAN, ngayong Sabado sa Magpakailanman.

Ira Nuñez on Facebook wrote:  "Ang pagiging trans man o trans woman ay hindi pinapangarap, hindi din ito pinipili. Ang isang bagay na pinipili ng isang transgender ay pag bago sa kanyang katawan upang maging masaya at komportable sa kanyang pamumuhay, upang magka tugma ang kanyang katawan sa kanyang isip,puso at kaluluwa. 

No matter what people define transgender as; It's just one more state of being human. Nobody makes anyone transgender and nothing makes anyone transgender."


0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites